Η Ακαδημία Επαγγελμάτων Ζώων Συντροφιάς - Pets Pro Academy είναι αναγνωρισμένη από το Κράτος και συγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας (Κωδ. 'Αδειας : 2101373).    

 Βοηθός Κτηνιάτρου:  Ένας καλά καταρτισμένος βοηθός κτηνιάτρου είναι το κλειδί για να κυλήσει αρμονικά η μέρα ενός κτηνιατρείου. Οι αρμοδιότητες του βοηθου κτηνιάτρου είναι ποικίλες, γι' αυτό και απαιτούν πολύπλευρες γνώσεις και εφόδια.

    Ο βοηθός κτηνιάτρου ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι σε θέση να κάνει ό, τι καλύτερο για τη φροντίδα των ζώων που του έχει αναθέσει ο κτηνίατρος, ενώ ταυτόχρονα να έχει τις γνώσεις για να ενημερώσει τους κηδεμόνες για την ευζωία και την ποιότητα ζωής του ζώου τους. Η δουλειά του βοηθού κτηνιάτρου είναι απαιτητική τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, αλλά ταυτόχρονα παρέχει τεράστια ικανοποίηση σε αυτόν που αγαπάει τα ζώα και έχει την υπομονή και τις γνώσεις να ασχοληθεί μαζί τους.

    Ο οδηγός σπουδών του προγράμματος Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Βοηθών Κτηνιάτρων παρέχει στους σπουδαστές τα κατάλληλα εφόδια και τις γνώσεις για να γίνουν ένα αναντικατάστατο μέλος ενός κτηνιατρείου. Όλοι οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι κτηνίατροι, ειδικοί στον τομέας τους. Το πρόγραμμα αποτελείται από κύκλους μαθημάτων, οι οποίοι καλύπτουν όλο το εύρος των γνώσεων που οφείλει να γνωρίζει ένας βοηθός κτηνιάτρου.

    Αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών βρίσκεται εδώ.

    Για να κατεβάσετε την Αίτηση για το Δίπλωμα Βοηθού Κτηνιατρείου πατήστε εδώ

Διδακτικό Προσωπικό βοηθών κτηνιάτρων

 Βοηθός Κτηνιάτρου:  Ένας καλά καταρτισμένος βοηθός κτηνιάτρου είναι το κλειδί για να κυλήσει αρμονικά η μέρα ενός κτηνιατρείου. Οι αρμοδιότητες του βοηθου κτηνιάτρου είναι ποικίλες, γι' αυτό και απαιτούν πολύπλευρες γνώσεις και εφόδια.

Δίπλωμα Βοηθού Κτηνιατρείου

Ένας καλά καταρτισμένος βοηθός κτηνιάτρου είναι το κλειδί για να κυλήσει αρμονικά η μέρα ενός κτηνιατρείου. Οι αρμοδιότητες του βοηθού κτηνιάτρου είναι ποικίλες, γι' αυτό και απαιτούν πολύπλευρες γνώσεις και εφόδια. Ο βοηθός κτηνίατρου ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι σε θέση να κάνει ό, τι καλύτερο για τη φροντίδα των ζώων που του έχει αναθέσει ο κτηνίατρος, ενώ ταυτόχρονα να έχει τις γνώσεις για να ενημερώσει τους κηδεμόνες για την καλύτερη διαβίωση με τα ζώα τους. Το πρόγραμμα σπουδών του Διπλώματος Βοηθού Κτηνιατρείου παρέχει στους σπουδαστές τα κατάλληλα εφόδια και τις γνώσεις για να γίνουν ένα αναντικατάστατο μέλος ενός κτηνιατρείου. 

Γίνε Βοηθός κτηνιατρείου